Actis Tusz KE1281 ( Epson T1281; STAnDArD; 15 ml; CzArny)

5,06

Opis

ATrAmEnT: BArwnik klAsA A ATrAmEnT: bArwnik CECHy DoDATkowE opAkowAniA: PuDEłko kArTonowE z wiEszAkiEm DoDATkowE informACjE: WyDruki profEsjonAlnE zDjęCiA, kATAlogi, prEzEnTACjE, ofErTy, Dyplomy, zAproszEniA, uloTki EksploATACjA kompATybilnA: T1281 GrupA: buDgET GrupA: BuDgET HologrAm: HologrAm sEriAlizowAny HologrAm: TruE HologrAm: TAk Ilość w opAkowAniu zbiorCzym oriEnTACyjniE: 160 szT.Ilość w opAkowAniu zbiorCzym oriEnTACyjniE: 128 szT.InformACjE DoDATkowE: WkłAD ATrAmEnTowy KlAsA jAkośCi: A KoD OEM: T1281 KoD ProDuCEnTA: KE1281 KoD proDuCEnTA: KE1281 Kolor: BlACk Kolor: CzarnyKompATybilny z moDElAmi DrukArEk ATrAmEnTowyCH Epson STylus: SX420WSX425WSX440WSX445WSX235WSX435WSX230SX430WS22SX125SX130 KompATybilny z moDElAmi DrukArEk ATrAmEnTowyCH Epson STylus OffiCE: BX305 KonsTrukCjA: wkłAD ATrAmEnTowy bEz głowiCy MoDElE kompATybilnE: STylus OffiCE BX305, STylus S22, STylus SX125, STylus SX130, STylus SX230, STylus SX235, STylus SX420, STylus SX425, STylus SX430, STylus SX435, STylus SX440, STylus SX445 OpAkowAniE: foliA z wiEszAkiEm OriEnTACyjnA wAgA bruTTo: 43 gOriEnTACyjnA wAgA bruTTo opAk. zbior.: 6742 gPAsujE Do DrukArEk:: STylus: S22, SX125, SX130, SX230, SX235W, SX420, SX425, SX430, SX435, SX440, SX445. STylus OffiCE: BX305 PAsujE Do urząDzEń: Epson PojEmność: 15 lPojEmność ATrAmEnTu: 15 ml ProDukT: Tusz PrzEznACzony Do DrukArEk mArki: Epson Sposób pAkowAniA: foliA z wiEszAkiEm STronA www proDukTu: www.nAjTAnszEDrukowAniE.pl TECHnologiA: FAbryCzniE nowy – kompATybilny TECHnologiA wyTworzEniA: 100% nowy Typ: Typ: WErsjA: sTAnDArD WErsjA: STAnDArD WErsjA wyDAjnośCiowA: rEgulAr STronA proDuCEnTAZAsTępujE: T1281 ZAsTosowAniE: WyDruki CoDziEnnE DokumEnTy, fAkTury, ksErokopiE, mATEriAły EDukACyjnE, ArCHiwizACjA, szkiCE. ZAsTosowAniE: WyDruki CoDziEnnE DokumEnTy, fAkTury, ksErokopiE, mAT. EDukACyjnE, ArCHiwizACjA, szkiCE ZwiększonA wyDAjność: REgulAr

Komputery

d111 toner
, kyocera standard password
, photosmart 5510 tusz
, sodexo kupon
, ricoh aficio mp c2051 toner
, inicjowanie witryny samsung apps
, hp 1510 wifi
, q7581
, linux skaner
, monitorowanie przesyłki ups
, hp 5820
, b431dn oki
, hp 45 cartridge
, m1130 mfp
, chip epson
, papier 250

yyyyy